STRONG Citrus 12mg

4.99

  • Bestseller citrus pouch in Nordics
  • Taste: Fresh and icy citrus
  • Quality pouch
  • 0.75g pouch
  • Nicotine content 16mg/g – 12 mg/pouch

Spend 90.00 more to get free delivery. (normally 6,5€)
Continue shopping
5 - 9 4.60
10 + 3.99

Fast delivery (1-6 days in EU)
20 pouches per can
5/5 quality and taste

Puff & Pouch STRONG Citrus 12mg

An icy and fresh lemon-flavored nicotine pouch!

This pouch combines icy drilling and fresh citrus flavor.

Puff & Pouch Strong Citrus – This product offers value for your citrus craving. Freezy Citrus ensures that the flavors taste, the pouch doesn’t leak, and your user experience is excellent.

The disc contains 20 white pouches that fit perfectly in the lip. Citrus is a comfortable pouch to use for a long time, and if you are looking for a pouch that tastes like citrus and is pleasant to use, then you have found the right one.

Puff & Pouch Citrus is part of the EU market’s most popular, Puff & Pouch product family.

“When you carry a Puff & Pouch disc in your pocket, you have made the right choice. You value quality and first-class production. The taste world of the Puff & Pouch product family is surrounded by sensation, skill, and luxury. We bring to the market only the best and first-class nicotine pouches that taste exactly as they should and DO NOT leak. The pouches contain just that first-class flavor you’ve been waiting for.

How to use?

Nicotine pouch is meant to use under upper lip. Nicotine releases from your lip to your body. You can use one pouch between 20-60 minutes depends on how you like it.

Nicotine Pouch Storage

Nicotine pouches are best stored cool or cold, such as in a refrigerator. To ensure the best shelf life, we recommend keeping an unopened package in a dark place, away from direct light. Opened packages are best kept in a cool place, but can also be stored at room temperature without any problems.

Order nicotine pouches legally online

You can legally order nicotine pouches without purchase restrictions. From Puff & Pouch’s online store, you’ll always get the best and highest quality nicotine pouches.

AINESOSAT: Täyteaine (E460), vesi, luonnolliset aromit, glyseroli (E422), kosteuden tasapainottaja (E1520), nikotiini (1,6%), suola, men- toli, makeutusaine (E955), sitruunahappo (E330)

INGREDIENSER: Cellulos (E460), vatten, naturliga smakämnen, glyse- rol (E422), fuktbalanserare (E1520), nikotin (1,6%), salt, mentol, söt- ningsmedel (E955), citronsyra (E330)

Varoitus!
H302: Haitallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumat- tomissa. Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus toimittamalla se vaarallisten tai erikoisjätteiden keräyspisteeseen.

OBS!
H302: Skadligt vid förtäring. Kan orsaka allergisk hud reaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATION- SCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall.

NICOTINE POUCHES DELIVERED IN EU