Sähkötupakan eli vapen haitat

Sähkötupakan käyttö on yleistynyt hurjasti ja sitä voidaankin nimittää jonkinlaiseksi trendiksi. Sähkötupakoitsijoiden käyttäjäkunta koostuu pääosin tupakoitsijoista tai tupakoinnin lopettavista. Onko vapettaminen kuitenkaan todellisuudessa tupakointia vaarattomampaa tai edes toimiva keino onnistua tupakoinnin lopettamisessa? 

Sähkökäyttöinen ja tupakaton savukkeiden korvaaja 

Sähkötupakka eli vape on poltettavaa savuketta jäljittelevä akkukäyttöinen laite, jolla kuumennetaan säiliössä olevaa nestettä höyryksi ja hengitetään sitä keuhkoihin. Laitteista on nykyisin tarjolla niin helppokäyttöisiä perusmalleja, kuin toiminnallisempia malleja eri säätömahdollisuuksin, esimerkiksi laitteen tehokkuuteen liittyen. 

Sähkötupakan käyttäjäkunta koostuu pääosin tupakoitsijoista tai tupakoinnin lopettavista. Myös laitteen keksijä, kiinalainen farmaseutti Hon Lik, kaipasi lopetuskeinoa runsaalle tupakoinnilleen ja loi vuonna 2003 laitteen, joka edustaa nykypäivän modernia sähkötupakkaa. Sähkötupakka ei sisällä tupakkaa, eikä sen käytössä tapahdu tavallisen savukkeen tavoin palamisreaktiota, joka synnyttäisi häkää ja tervaa. Tämän hetken tutkimustietojen mukaan sähkötupakoinnin haittavaikutukset ovat poltettavia savukkeita vähäisemmät. 

Todisteita sähkötupakan haitallisista lyhytaikaisvaikutuksista 

Sähkötupakat ovat olleet markkinoilla vasta reilut 10 vuotta, joten niiden pitkäaikaisvaikutuksia terveyteen ei olla juuri voitu vielä tutkia. Erilaisissa ihmis- ja eläintutkimuksissa on kuitenkin saatu todisteita niiden terveyshaitoista. Haitallisuutta voidaan arvioida myös käyttäen kemikaalien altistumisvaaran turvarajoja, kuten muidenkin sisäisesti annosteltavien valmisteiden kohdalla. 

Sähkötupakan haitallisiin terveysvaikutuksiin vaikuttaa muun muassa 

 • laite sekä sen teho 
 • savukenesteen ainesosat 
 • nesteiden sekoittaminen käyttäjän toimesta 
 • nikotiininesteen happamuuden pH-arvo 
 • nesteestä muodostuvan höyryn koostumus 
 • laitteen käyttötapa ja -tiheys. 

Sähkötupakkanesteiden koostumukset arveluttavat 

Sähkötupakkanesteitä löytyy hyvin monia erilaisia ja käyttäjät voivat myös itse sekoitella niistä haluamiaan yhdistelmiä. Nesteet muodostuvat yleensä neljästä ainesosasta: 

 • kasvisglyseroli (VG = vegetable glycerin) 
 • propyleeniglykoli (PG = propylene glycol) 
 • makuaine 
 • nikotiini. 

Nesteet sisältävät osittain samoja haitallisia aineita, kuin savukkeet. Osa näistä on sytotoksisia, eli vaarallisia soluille, ja osa syövälle altistavia. Höyrystä on löydetty keuhkoille haitallisia pienhiukkasia, eli nanopartikkeleita. Aineiden pitoisuudet ovat pääosin pienempiä savukkeisiin verrattuna, mutta riippuvat sähkötupakan käyttötavasta ja tehosta sekä nesteiden koostumuksesta. Korkeissa lämpötiloissa höyrystyessä haitallisten aineiden pitoisuudet kasvavat huomattavasti. Nesteiden ainesosien yhdistelystä voi seurata ennakoimattomia haittavaikutuksia, joita ei tapahtuisi yksittäisistä aineista. 

Höyrystyminen lisää haitallisten aineiden määrää 

Sähkötupakkanesteen pohjanesteinä käytetään kasviglyserolin ja propyleeniglykolin yhdistelmää. Kasvisglyserolia lisäämällä nesteestä saadaan paksumpaa ja tuottamaan enemmän höyryä. Propyleeniglykolilla nesteeseen tuotetaan tupakanomaisempi tuntuma. Näiden aineiden höyrystyessä niistä voi muodostua syöpää aiheuttavaa formaldehydiä laitteesta riippuen jopa enemmän, kuin tavallisia savukkeita poltettaessa.  

Lisäksi nesteistä on löydetty muita haitallisia aineita, kuten jäämiä kasvimyrkyistä sekä raskasmetalleja. Yleisesti nesteiden eri maku- ja lisäaineet voivat olla vaarattomia, mutta vaikutukset muuttuvat haitallisiksi niiden höyrystyessä. Erityisesti nesteiden makeat makuaineet ärsyttävät keuhkoteitä ja lisäävät tulehdusvaaraa sekä riskiä vaarallisille keuhkoreaktioille. Suomessa saa myydä ainoastaan maustamattomia tai tupakan makuisia nesteitä. 

Nikotiini aiheuttaa monia haittoja myös sähkötupakassa 

Nikotiini on voimakasta riippuvuutta aiheuttava aine. Tupakoinnin tavoin sähkötupakan käytössä nikotiini imeytyy nopeasti keuhkoista verenkiertoon. Se muun muassa supistaa verisuonia, heikentää hapensaantia, kohottaa verenpainetta ja kiihdyttää sydämensykettä, eli aiheuttaa monenlaisia haittavaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimiin sekä altistaa niiden sairauksille. Nikotiinin käyttö raskausaikana vaikuttaa samoin haitoin myös syntymättömään lapseen ja lisää keskenmenon riskiä. Lisäksi se heikentää niin miesten kuin naisten hedelmällisyyttä ja aiheuttaa erektio-ongelmia. 

Myytäviä sähkötupakkanesteitä löytyy nikotiinillisten lisäksi nikotiinittomina. EU-maissa myytävissä sähkösavukenesteissä nikotiinia saa tupakkalaissa määritettynä olla enintään 20 mg/ml. Sähkötupakasta voi saada lopulta jopa suuremman määrän nikotiinia, kuin savukkeista. Tähän vaikuttaa valmisnesteen tai käyttäjän itse sekoittaman nesteyhdistelmän nikotiinipitoisuus sekä sähkötupakan käyttötiheys. Arvioiden mukaan 13 henkäystä 18 mg/ml nikotiininesteestä vastaa yhdestä savukkeesta saatavaa nikotiinimäärää. Markkinoilla on myös nesteitä, joihin on lisätty nikotiinisuolaa helpottamaan vahvempien nikotiininesteiden käyttöä. Nikotiinisuola syntyy sekoittamalla nikotiiniin happoja, kuten bentsoehappoa, jolloin sille tulee alhaisempi pH-arvo. 

Sähkötupakoinnilla haittavaikutuksia erityisesti keuhkojen toimintaan 

Sähkötupakan terveyshaittoja on tutkittu ihmis- ja eläintutkimusten avulla. Useimmat haitat ovat samoja kuin perinteisessä tupakoinnissa. Sähkötupakoinnin haitoiksi on havaittu muun muassa 

 • hengitysteiden ärsytysoireet ja yskä 
 • keuhkojen ja verisuonten toiminnan heikentyminen 
 • verenpaineen ja syketason nousu 
 • kehon puolustuskyvyn heikentyminen 
 • sydän- ja verisuonitautien riski 
 • keuhkoahtaumataudin riski ja tyypilliset oireet 
 • keuhkosolujen puolustusmekanismin heikentyminen 
 • syövän (esim. keuhkosyöpä) syntyyn liittyvät solumuutokset. 

Sähkötupakkahöyry lisää tulehdusten riskiä sekä heikentää antibioottien tehoa. Makunesteet vaikuttavat kielteisesti suun terveyteen ja keuhkojen toimintaan. Nuorten aikuisten kroonisen yskän, hengityksen vinkumisen, keuhkoputkentulehduksen sekä astman on havaittu olevan yhteyksissä sähkötupakointiin ja se pahentaa jo valmiiksi oireisia.  

Sähkötupakoitsijat ovat itse havainneet oireiksi lisäksi sykkeen nopeutumisen, nielun ja suun alueen ärsytyksen, pahoinvoinnin sekä päänsäryn. Jotkut ovat myös kertoneet terveyden parantuneen siirtymällä savukkeista sähkötupakkaan. Näitä subjektiivisia kokemuksia ei pidetä kuitenkaan vielä yleisesti luotettavina tietoina. 

Sähkötupakoinnin vaihteleva lainsäädäntö näkyy sairastumistilastoissa 

Myrkytyksiä ja kuolemantapauksia 

Sähkötupakkanesteiden laatu vaihtelee suuresti ja laitteissa sekä pakkausmerkinnöissä on havaittu puutteita. Laadunvalvonta toimii pääosin nesteiden maahantuojien ilmoittamien koostumuksien varassa. Nesteiden väärinkäytöksistä on raportoitu nikotiinista johtuvia myrkytyksiä ja jopa kuolemia. Viallinen laite tai sen osa voi aiheuttaa nesteen valumista suuhun ja nieluun, ja erityisesti lapset ja nuoret ovat nikotiinimyrkytysten ja kuolemien riskissä. Tämän vuoksi laitteet ja nesteet tulee hankkia vain luotettavasta lähteestä, jolla on tupakkalain mukainen myyntilupa. 

Vuonna 2019 Yhdysvalloissa yli 2000 sairastui ja ainakin 39 kuoli sähkötupakoinnin aiheuttamaan keuhkosairauteen. Sen aiheuttajaksi löydettiin E-vitamiiniasetaatti, jota on ollut sähkötupakoihin laitetuissa kannabisnesteissä. E-vitamiiniasetaattia käytetään kosmetiikassa ja elintarvikkeissa, mutta höyrystyessään ja hengitettäessä se aiheuttaa häiriötä keuhkojen toimintaan. Yhdysvalloissa sähkötupakoinnille ei oltu asetettu juurikaan rajoituksia, mutta tapausten jälkeen lakia tiukennettiin ja osalle sähkötupakkatuotteista asetettiin myyntikielto. 

Suomalaisten sähkötupakointia rajoitetaan tupakkalailla 

Myös Suomessa on ollut nikotiinimyrkytystapauksia, mutta ei Yhdysvaltojen laajuudessa. Tähän vaikuttaa Suomen tupakkalaki, joka asetettiin koskettamaan myös sähkötupakkaa vuonna 2016. Uteliaat lapset voivat kiinnostua karkin tuoksuisesta aineesta ja päätyä sairaalaan nikotiinimyrkytyksestä. Suomessa on pyrittykin vähentämään tuotteiden houkuttelevuutta etenkin lapsille ja nuorille, ja sallittua on vain makeuttamattomien tai tupakan makuisten nesteiden myynti. 

Tupakkalaissa sanotaan sähkötupakasta ja nesteistä myös seuraavasti: 

 • Myynnin, oston ja käytön ikäraja on 18 vuotta. 
 • Sähkötupakointi on pääsääntöisesti kiellettyä siellä missä tupakointikin.  
 • Sähkötupakkaa ja nikotiininesteitä ei saa myydä etänä (esimerkiksi verkossa tai puhelimessa) Suomen rajojen sisäpuolella eikä rajojen yli. 
 • Yksityishenkilö saa tuoda maahan korkeintaan 10 millilitraa nikotiininestettä. 
 • Nikotiinipitoisuudeltaan yli 20 mg/ml olevia nesteitä ei pääsääntöisesti saa tuoda Suomeen tai vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta. 

Tupakkalaki koskee myös nikotiinittomia nesteitä ja tämä näkyy esimerkiksi niiden verotuksessa, sillä nesteistä maksetaan veroa jopa 30 senttiä millilitralta. Nikotiinittomia nesteitä saa kuitenkin tilata kotimaasta sekä ulkomailta. 

Sähkötupakan hyödyistä tupakoinnin lopettamisessa ei ole tutkimusnäyttöä 

Moni siirtyy savuttomuutta tavoitellessaan tupakoinnista sähkötupakkaan. Sähkötupakan toimivuudesta tähän tarkoitukseen ei kuitenkaan ole saatu selkeää tieteellistä näyttöä, jonka vuoksi niitä ei myöskään voida määritellä vieroitustuotteiksi. Jotkut ovat onnistuneet lopettamaan niiden avulla, mutta suurin osa jatkaa tupakointia vähintään puolen vuoden jälkeen, käyttää molempia tuotteita tai jää käyttämään sähkötupakkaa. Myös itse keksijä Hon Lik epäonnistui lopettamisessa ja jäi lopulta savukkeiden polttamisen lisäksi myös sähkötupakan käyttäjäksi.  

Sähkötupakoinnista seuraa tämän hetkisten tutkimusten perusteella siis melko samankaltaisia haittoja, kuin tupakoinnista, ja sen pitkäaikaisvaikutukset terveyteen ovat nähtävissä vasta vuosien tai kymmenien vuosien päästä. Sähkötupakointi etenkin nikotiinittomilla tai herkullisesti maustetuilla nesteillä voi kuulostaa harmittomalta, mutta voit joutua maksamaan kovaa hintaa nesteiden sisällön höyrystyttyä ja muodostettua elimistöllesi yllättäviä ja vaarallisia aineita. Selvää siis on, että nikotiiniriippuvuuden selättämiseen kannattaa suosiolla ottaa käyttöön viralliset nikotiinikorvaushoitovalmisteet, joiden toimivuudesta on näyttöä. 

Tutustu nikotiinipusseihimme tästä. 

Lue nikotiinikorvaushoitovalmisteista. 


Vaihda sähkötupakka 100% tupakattomaan nikotiinipussiin: