Brother Den’s – Best seller* – 4 mg

4.82

Den’s complètement remanié
FRAICHEUR
Goût: MENTHE GLACÉE
Un sachet de 0,5g
Teneur en nicotine 4 mg/pochette

Rupture de stock

1-2 arkipäivän toimitus
20 pussia per kiekko
Korkean standardin tehtaalta

Brother Den’s

MENTHE GLACÉE ET FORAGE GLACÉ.

Le sachet de nicotine et de snus le plus vendu en Finlande.*
Les cavernes des cavernes !

Le disque contient 20 sachets savoureux qui s’adaptent parfaitement à toute lèvre. Brother Den’s est agréable à utiliser pendant une longue période et ce sachet convient à ceux qui aiment la densité, les sachets de nicotine ou le snus. Assurons-nous que les cavernes frappent !

AINESOSAT: Täyteaine (E460), vesi, glyseroli (E422), luonnolliset aromit , kosteuden tasapainottaja (E1520), nikotiini (0,8%), sitruuna- happo (E330), suola, mentoli, makeutusaine (E955)

INGREDIENSER: Cellulos (E460), vatten, glyserol (E422), naturliga smakämnen, fuktbalanserare (E1520), nikotin (0,8%), citronsyra (E330), salt, mentol, sötningsmedel (E955)

Varoitus!
H302: Haitallista nieltynä.
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumat- tomissa. Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus toimittamalla se vaarallisten tai erikoisjätteiden keräyspisteeseen.

OBS!
H302: Skadligt vid förtäring.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkom- ligt för barn. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till insam- lingsställe för farligt avfall eller specialavfall.

4.82
4.82
4.82
4.82
4.82
4.74
Rupture de stock
Rupture de stock
4.82
4.82

NIKOTIINIPUSSIT TOIMITETTUNA YMPÄRI SUOMEN